Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

07-05-2009 - Продажба на сграда (бивш Здравен дом) в с. Деветаки

Продажба чрез провеждане на публично оповестен конкурс на един етап на обект: сграда (бивш Здравен дом) със ЗП 198.20 кв.м. и РЗП 396.40 кв.м. застроена в у.п.и. І от кв. 13, имот кадастрален номер 492 по плана на с. Деветаки, с площ 9 381.59 кв.м., с. Деветаки, община Ловеч, общински нежилищен имот.
Изтеглете документа от тук: