Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Община Ловеч обявява провеждане на открит конкурс за възлагане услугата "Сеч, извоз, сортиране и рампиране" до временен склад на дървесина от горските територии, собственост на Община Ловеч за Обект № 1 - КЛФ 2022 г.