Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Обявление за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажби на моторни превозни средства - частна общинска собственост

О Б Щ И Н А   Л О В Е Ч

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание Заповед № З-413/07.03.2023 г. на Кмета на Община Ловеч, в изпълнение на Решение № 805/26.01.2023 г. на Общински съвет-Ловеч, в „Барокова къща“, находяща се в гр.Ловеч, ул.“Търговска“ №29 ще се проведат на 28.03.2023 г. публични търгове с тайно наддаване за продажби на моторни превозни средства - частна общинска собственост, както следва:

Публичен търг №1 от 13:00 часа - за продажба на Специален автомобил „Форд Транзит“ 130.

Автомобилът е с регистрационен № ОВ 2296 ВА, дата на първа регистрация – 18.06.1992 г., идентификационен № WF0VXXGBVVML36028, номер на двигател ML36028, вид гориво – дизел, цвят –кремав/оранжев.

Техническо състояние - каросерия, шаси: изгнило, скъсани греди; двигател -трансмисия: нуждае се от основен ремонт, липса на такива части; спирачна с-ма: корозирали спирачни тръби и апарати; ел.инсталация: нагорели кабелни връзки, окислени блокове; външно състояние: критично. Свидетелство за регистрация №005721419.

Начална тръжна цена 610,00 /шестстотин и десет/ лева без включен ДДС и депозитна вноска за участие 61,00 /шестдесет и един/ лева.

Публичен търг №2 от 13:30 часа - за продажба на Лек автомобил  „Мерцедес Спринтер“  208 Д.

Автомобилът е с регистрационен № ОВ 7610 АХ, дата на първа регистрация – 10.12.1996 г., идентификационен № WDB9023721P643369, номер на двигател няма, вид гориво – дизел, цвят –жълт.

Техническо състояние - Каросерия, шаси: изгнили греди и подкалници; двигател -трансмисия: нуждае се от основен ремонт, липса на такива части; спирачна с-ма: корозирали спирачни тръби и спирачни цилиндри; ел.инсталация: не подлежи на ремонт, опасност от самозапалване; външно състояние: критично, вратите не се затварят, изгнил под. Свидетелство за регистрация №003095000.

Начална тръжна цена 440,00 /четиристотин и четиридесет/ лева без включен ДДС и депозитна вноска за участие 44,00 /четиридесет и четири/ лева.

Публичен търг №3 от 14:00 часа - за продажба на Лек автомобил „Ауди“ А 4.

Автомобилът е с регистрационен № ОВ 1661 АХ, дата на първа регистрация – 19.04.1995 г., идентификационен № WAUZZZ8DZSA032735, номер на двигател ADR019323, вид гориво – бензин, цвят –тъмно син металик.

 Техническо състояние – външно състояние задоволително. Свидетелство за регистрация №002702888.

Начална тръжна цена 1 880,00 /хиляда осемстотин и осемдесет/ лева без включен ДДС и депозитна вноска за участие 188,00 /сто осемдесет и осем/ лева.

 Публичен търг №4 от 14:30 часа - за продажба на Сметосъбиращ автомобил „Хюндай“ ХД 120.

 Автомобилът е с регистрационен № ОВ 8509 АМ, дата на първа регистрация – 04.08.2005 г., идентификационен № KMFLA19RP5C006412, номер на двигател D6BR5054536, вид гориво – дизел, цвят – бял.

Техническо състояние – външно състояние: следи от корозия. Свидетелство за регистрация № 000915404.

Начална тръжна цена 12 080,00 /дванадесет хиляди и осемдесет/ лева, без включен ДДС и депозитна вноска за участие 1 210,00 /хиляда двеста и десет/ лева.

Публичен търг №5 от 15:00 часа - за продажба на Сметосъбиращ автомобил „МАН“ ТГА 26.310 БЛ.

Автомобилът е с регистрационен № ОВ 8342 ВА, дата на първа регистрация – 18.08.2004 г., идентификационен № WMAH17ZZ84W055330, номер на двигател 5350732087В2E1, вид гориво – дизел, цвят – бял/зелен.

Техническо състояние – външно състояние: следи от корозия. Свидетелство за регистрация № 006460823.

Начална тръжна цена 13 080,00 /тринадесет хиляди и осемдесет/ лева без включен ДДС и депозитна вноска за участие 1 310,00 /хиляда триста и десет/ лева.

Публичен търг №6 от 15:30 часа - за продажба на Лек автомобил, марка ,,Чероки Джип“.

Автомобилът е с регистрационен №: ОВ 1695 ВМ; цвят: бежов металик; вид гориво: бензин; пробег: 393 458 км; номер на двигател: 504HX26; идентификационен номер: 1J4FJN8P2SL650501; дата на първа регистрация: 21.12.1995 г.

Техническо състояние: Външно и вътрешно състояние: счупена задна броня, следи от корозия, скъсан салон на автомобила и пропаднал плат на тавана на автомобила. Гумите на автомобила са с нормални следи от употреба и със запазен грайфер. Според Техническо становище с Рег. №45/19.12.2022 г., автомобила е със спукан блок и не подлежи на ремонт (не е в движение), губи антифриз. Свидетелство за регистрация №008982108.

Начална тръжна цена 1 070,00 /хиляда и седемдесет/ лева без включен ДДС и депозитна вноска за участие 107,00 /сто и седем/ лева.

Моторните превозни средства се продават в състоянието в което се намират към момента на провеждане на публичните търгове. За скрити липси и повреди продавачът не носи отговорност. 

Депозитната вноска за участие се заплаща в касата на Община Ловеч, находяща се в Центъра за услуги и информация на гражданите или по сметка на Община Ловеч: Първа инвестиционна банка АД, IBAN BG77FINV91503316736424,  BIC FINVBGSF.

За внесен депозит по банков път се счита определената парична сума, която следва задължително да е налична по посочената банкова сметка до изтичане на определения за внасяне краен срок.

Право на участие имат юридически и физически лица.

Цената на тръжната документация е 60,00 лева с включен ДДС. За всяко моторно превозно средство се закупува и участва с отделна тръжна документация.

Крайният срок за закупуване на тръжна документация и внасяне на депозит за участие в публичните търгове е до 16:00 часа на 27.03.2023 г.

В случай, че се яви само един кандидат или не се допуснат до участие поне двама кандидати, насрочвам повторни публичени търгове на 31.03.2023 г. в „Барокова къща“, находяща се в гр.Ловеч, ул.“Търговска“ №29, със същите часове и при същите условия.

Крайният срок за закупуване на тръжна документация и внасяне на депозит за участие в повторните публични търгове е до 16:00 часа на 30.03.2023 г.

Оглед на моторните превозни средства, предмет на публичните търгове, може да се извършва до предхождащия търговете работен ден. 

Подробности по провеждане на публичните търгове са поместени в тръжната документация, която се закупува от Центъра за услуги и информация на гражданите в Община Ловеч.

Допълнителна информация за процедурата на тел. 068/688264 или в Центъра за услуги и информация на гражданите в Община Ловеч.