Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Търгове и конкурси

13-10-2015 - ОБЯВЛЕНИЕ за публичен търг

На основание Заповед №1504/09.10.2015 г. на Кмета на Община–Ловеч в изпълнение на Решение №1026/24.09.2015 г. на Общински съвет-Ловеч ще се проведе на 05.11.2015 г. от 10:00 часа в заседателната зала на Община Ловеч публичен търг с тайно наддаване…

12-10-2015 - ОБЯВЛЕНИЕ за публичен търг

На основание Заповед №1495/08.10.2015 г. на Кмета на Община–Ловеч в изпълнение на Решение №1038/24.09.2015 г. на Общински съвет-Ловеч ще се проведе на 27.10.2015 г. от 10:00 часа в заседателната зала на Община Ловеч публичен търг с тайно наддаване…

04-04-2014 - открит конкурс за възлагане на дейност с предмет – добив /сеч, извоз, товарене, разтоварване

открит конкурс за възлагане на дейност с предмет – добив /сеч, извоз, товарене, разтоварване и транспорт/ на дървесина: за Обект № 1, включващ имоти, както следва: общински горски имот с идентификатор 21823.258.47, попадащ в отдел…

04-04-2014 - търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен

търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от общински горски имоти с идентификатори 67948.33.2 и 67948.31.5 по кадастралната карта на с. Соколово, община Ловеч, попадащи последователно в отдели, както следва:…