Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Търгове и конкурси

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот-частна общинска собственост, представляващ: новообразуван имот с идентификатор 43952.558.801 в местност "Синан тепе" гр. Ловеч

На основание Заповед №1071/27.07.2018 г. на Кмета на Община Ловеч в изпълнение на  Решение №766/26.06.2018 г.на Общински съвет - Ловеч, ще се проведе на 24.08.2018 г. от 11:00 часа в заседателната зала на Община Ловеч публичен търг с тайно наддаване…

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот-частна общинска собственост, представляващ: новообразуван имот с идентификатор 43952.558.1400 в местност "Синан тепе" гр. Ловеч

На основание Заповед №1070/27.07.2018 г. на Кмета на Община Ловеч в изпълнение на  Решение №767/26.06.2018 г.на Общински съвет - Ловеч, ще се проведе на 24.08.2018 г. от 10:30 часа в заседателната зала на Община Ловеч публичен търг с тайно наддаване…

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот-частна общинска собственост, представляващ: самостоятелен обект в сграда, находящ се в сграда №3 (партера на осем етажен ЖБ "Зора")

На основание Заповед №1069/27.07.2018 г. на Кмета на Община Ловеч в изпълнение на  Решение №765/26.06.2018 г.на Общински съвет - Ловеч, ще се проведе на 24.08.2018 г. от 10:00 часа в заседателната зала на Община Ловеч публичен търг с тайно наддаване…

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот-частна общинска собственост, представляващ: самостоятелен обект в сграда

На основание Заповед №603/26.04.2018 г. на Кмета на Община Ловеч в изпълнение на  Решение №603/30.11.2017 г. на Общински съвет - Ловеч, ще се проведе на 17.05.2018 г. от 10:00 часа в заседателната зала на Община Ловеч публичен търг с тайно наддаване…

Публични търгове с тайно наддаване за продажба на имоти-частна общинска собственост

На основание Заповеди №№ 604/26.04.2018 г., 605/26.04.2018 г., 606/26.04.2018 г., 607/26.04.2018 г., 608/26.04.2018 г., 609/26.04.2018 г., 610/26.04.2018 г. и 611/26.04.2018 г.  на Кмета на Община Ловеч в изпълнение на  Решение №501/12.09.2017 г. на Общински съвет - Ловеч, в заседателната…

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот-частна общинска собственост, представляващ: самостоятелен обект в сграда

На основание Заповед №602/26.04.2018 г. на Кмета на Община Ловеч в изпълнение на  Решение №602/30.11.2017 г. на Общински съвет - Ловеч, ще се проведе на 17.05.2018 г. от 09:30 часа в заседателната зала на Община Ловеч публичен търг с тайно наддаване…

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на имот-публична общинска собственост – язовир ”Прелом”

Със заповед №601/26.04.2018 г. на кмета на Община Ловеч е насрочен да се проведе на 16.05.2018 г. от 15:00 ч. в заседателната зала в сградата на общинската администрация публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10…

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на имот-публична общинска собственост – язовир „Полето”

Със заповед №600/26.04.2018 г. на кмета на Община Ловеч е насрочен да се проведе на 16.05.2018 г. от 14:30 ч. в заседателната зала в сградата на общинската администрация публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10…

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на общински недвижим имот: Заведение за обществено хранене

             Със заповед №599/26.04.2018 г. на кмета на Община Ловеч е насрочен да се проведе на 16.05.2018 г. от 14:00 ч. в заседателната зала в сградата на общинската администрация публичен търг с тайно наддаване за отдаване…