Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от една стопанска година (2020/2021 г.) на свободни пасища и ливади от ОПФ в землището на Община Ловеч