Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

ИП_02 Издаване на пропуск за движение и престой на МПС в забранени зони

 

Нормативно основание: Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ловеч.

Необходими документи:

1. Копие от големия талон на автомобила.
Срок за изпълнение : 5 дни, 
Цени : / без ДДС /

1. За зареждане на търговски обекти и доставка на материали при ремонтни дейности и други подобни:
             •    еднодневен – 3.00 лв.
             •    едноседмичен – 9.00 лв.
             •    месечен – 18.00 лв.
             •    шестмесечен – 90.00 лв.
             •    годишен – 156.00 лв.

2. За регионалните представителства на държавни институции:
             •    еднодневен – 1.20 лв.
             •    едноседмичен – 3.60 лв.
             •    месечен – 7.20 лв.
             •    шестмесечен – 36.00 лв.
             •    годишен – 62.40 лв.

3. За Народните читалища читалищните сдружения и религиозните общности и техните поделения:
             •    еднодневен – 1.50 лв.
             •    едноседмичен – 4.50 лв.
             •    месечен – 9.00 лв.
             •    шестмесечен – 45.00 лв.
             •    годишен – 78.00 лв.

4. За търговски дружества, в които Община Ловеч е мажоритарен собственик на капитала и на служебните автомобили на Община Ловеч за осъществяване на своята дейност:
             •    безплатно

5. За извършване на сигнално-охранителна дейност или инкасо:
             •    за един месец – 10.00 лв.
             •    за шест месеца – 50.00 лв.
             •    за една година – 90.00 лв.

Място на заявяване и получаване на услугата: Център за административно обслужване в сградата на Община Ловеч, ул.”Търговска” № 22, партерен етаж, тел. 068/688-382; 688-383