Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

ИП_08 Издаване на пропуск за паркиране на места, определени със заповед на кмета на Община Ловеч, на автомобили на служители на общината и нейните звена, общински съветници, кметове на кметства, кметски наместници

 

Нормативно основание: Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ловеч.

Необходими документи:

1. Копие от големия талон на автомобила.
Срок за изпълнение: 3 дни,
Цена без ДДС:

  • за 1 месец – 10.00 лв.
  • за шест месеца – 50.00 лв.
  • за една година – 90.00 лв. 

Място на заявяване и получаване на услугата: Център за административно обслужване в сградата на Община Ловеч, ул.”Търговска” № 22, партерен етаж, тел. 068/688-382; 688-383