Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

ЖТ_01 Регистрация на пътно превозно средство с животинска тяга

 

Правно основание: Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ловеч.

Необходими документи:

1. Документ за самоличност  /след сверяване на данните се връща/
2. Паспорт на животното 
3. Пълномощно /при необходимост/
Срок за изпълнение: 14 дни
Цена без ДДС: 10.00 лв. 

Място на заявяване и получаване на услугата: Център за административно обслужване в сградата на Община Ловеч, ул.”Търговска” № 22, партерен етаж, тел. 068/688-382; 688-383