Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

ЖТ_02 Издаване на пропуск за деня за преминаване на пътни превозни средства с животинска тяга на територията на град Ловеч

 

Правно основание: Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ловеч.

Необходими документи:

1. Документ за самоличност  /след сверяване на данните се връща/;
2. Регистрационен талон на ППСЖТ.
Срок за изпълнение: 1 ден
Цена без ДДС: 3.00 лв. 

Място на заявяване и получаване на услугата: Център за административно обслужване в сградата на Община Ловеч, ул.”Търговска” № 22, партерен етаж, тел. 068/688-382; 688-383