Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Разписание на междуселищните автобусни линии в Община Ловеч от Общинска транспортна схема

Разписание на междуселищните автобусни линии в Община Ловеч

 

 

 

 

 

 

Маршрут

 

Еднопосочна

дължина

км.

 

 

Автоспирки

Часове на тръгване

 

В делнични

дни

В почивни

дни

Лч

С     

Лч

С

1

2

3

4

9

10

11

12

105

Ловеч-Лисец

10

Автогара-ОББ-Пазара-Салито-затвора-ОПУ-Лисец

6.30

 7.45

 9.45

12.05

14.00

17.00

18.30

 

7.00

8.15

10.15

12.35

14.30

17.30

19.00

 

7.30

12.30

18.30

8.00

13.00

19.00

106

Ловеч-Баховица

8

Автогара- ОББ-Пазара-Салито-затвора-ОПУ-Баховица

6.30

7.45

   9.45

 12.05

 14.00

 17.00

 18.30

 

6.50

8.15

10.15

12.35

14.30

17.30

19.00

 

6.30

12.30

18.30

7.00

13.00

19.00

108 

Ловеч-Слатина

18

Автогара-ОББ-Пазара-Салито-ЖПС-Слатина

6.30

8.30

13.40

17.30

 

7.10

9.10

14.20

18.10

 

8.00

13.40

17.30

8.40

14.20

18.10

109

Ловеч-Дренов

25

Автогара-Салито-ЖПС-Горан-Владиня-Дренов

 

6.15

13.30

17.30

 

7.05

14.20

18.20

 

7.00

13.30

16.30

7.50

14.20

17.20

128

Ловеч -

Горан

10

Автогара- ОББ-Пазара-Салито-ЖПС

Горан

8.30

9.00

 

 

111

Ловеч-Смочан

12

Автогара-ОББ-пазара-Салито-КАТ-Синантепе-Свинарника-Смочан

 

6.30

12.30

17.10

7.00

13.00

17.40

7.40

11.40

17.10

8.10

12.10

17.40

112

Ловеч-Брестово

25

Автогара-ОББ-пазара-Салито-Липака-Кариера-р.Г.Павлике-ни-Къкрина-Брестово

 

7.30

12.30

17.30

 

8.10

13.10

18.10

 

7.30

13.30 

17.30

8.10

14.10

18.10

114

Ловеч-Хлевене

8

Автогара-Общината-р.Хлевене-Хлевене

 

7.00

9.00

/ср./

13.30

17.10

 

7.20

9.20

/ср./

13.50

17.30

 

7.00

18.00

 

 

 

 

7.20

18.20

 

 

 

116

Ловеч-Радювене

10

Автогара-Гозница-Стоп.двор-Радювене

 

6.15

8.10

12.00

13.30

18.00

6.35

8.30

12.20

13.50

18.20

8.10

12.00

13.30

18.00

8.30

12.20

13.50

18.20

 

118

Ловеч - Българене

22

Автогара-ОНС-Казачево-Абланица-Българене

6,40

12,30

17,50

7.08

13,05

18,30

6,40

17,50

7,08

18,30

119

Ловеч-Гостиня

15

Автогара-ОББ-пазара-Салито-КАТ-Сенантепе-Пресяка-Гостиня

 

6.30

12.30

17.50

7.00

13.00

18.20

7.40

11.40

17.50

8.10

12.10

18.20

107

 

 

 

 

Ловеч-Славяни

13

Автогара-ОББ-пазара-Салито-ЖПС-Стоп.двор-Славяни-ц.-Славяни-обръщалото

6.35

10.00

13.40

17.30

 

7.05

10.30

14.10

18.00

 

 

7.00

13.40

17.30

 

7.30

14.10

18.00

120

Ловеч-Дойренци

18

Автогара-ОББ-пазара-Салито-ТМЕТ-Завода-ЖПС-Топливо-ЗФП-Умаревци-Йоглав-Дойренци

6.30

8.30

11.30

14.00

16.30

17.00

19.00

 

7.00

9.00

12.30

15.00

6.30

17.30

19.30

 

6.45

/с/

19.00

/н/

7.30

/с/

16.00

/н/

117

Ловеч-Тепава-Деветаки

22

Автогара-ОББ-пазара- ЖПС- Умаревци-Йоглав-Тепава-Деветаки-р.Дойренци-Йоглав-Умаревци-Ловеч

 

6.30

в сряда

17.30

в сряда и петък

7.30

в сряда

18.30 в сряда и

петък

17.30

в нед.

18.30

в нед.

121

Ловеч-Сливек-Горно Павликени-Прелом-Малиново-Стефаново

58

Автогара-Общината-р.Хлевене-с.Сливек-

с. Горно Павликени-

с. Прелом-

с. Малиново-

с. Стефаново

 

 

6.00

13.00

17.30

6.54

13.54

18.24

6.00

17.30

 

6.54

18.24

 

  110

Ловеч-Скобелево

6

Автогара-Жив.пазар-Обреден дом-Скобелево

6.45

13.10

17.30

7.00

13.30

17.45

8.00

17.30

 

 

 

9.15

17.45