Общинска администрация Ловеч / Република България
- + A

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

Разписание на вътрешноградските автобусни линии в град Ловеч

 

Разписание на вътрешноградските автобусни линии в град Ловеч

 

 

АВТОБУСНА ЛИНИЯ –

№ И НАПРАВЛЕНИЕ

АВТОБУСНИ СПИРКИ

ЧАСОВЕ НА ТРЪГВАНЕ НА АВТОБУСИТЕ

 

 

В РАБОТНИ ДНИ

В ПОЧИВНИ ДНИ

 

 

ОТ:

ОТ:

ОТ:

ОТ:

№ 1 – ЖК „Младост“ - ЖПС

Ж.К. „Младост“, ПМГ, Болницата, Билла, автогара, магазин „Електроуреди“, ОББ, Пазара, ОУ „Христо Никифоров“, Салито, ТМЕТ, „Балкан“, ЖПС.

 

ОТ ЖК „Младост“:6.10, 6.20, 6.30, 6.40, 6.50, 7.10, 7.20, 7.30, 7.40, 7.50, 8.15, 8.30, 8.45, 9.15, 9.45, 10.15, 10.45, 11.15, 11.45, 12.15, 12.30, 12.45, 13.15, 13.30, 13.45, 14.15, 14.45, 15.15, 15.45, 16.15, 16.45, 17.15, 17.30, 17.45, 18.15, 18.30, 18.45, 19.30, 19.45, 20.30.

 

ОТ ЖПС :6.00, 6.40, 6.50, 7.00, 7.10, 7.20, 7.40, 8.00, 8.15, 8.45, 9.15, 9.45, 10.15, 10.45, 11.15, 11.45, 12.00, 12.15, 12.45, 13.00, 13.15, 13.45, 14.15, 14.45, 15.15, 15.45, 16.15, 16.45, 17.00, 17.15, 17.45, 18.00, 18.15, 18.45, 19.00, 19.15, 20.00.

 

ОТ ЖК„Мла-дост“:7.00, 8.00, 9.00, 14.00, 15.00, 18.00, 19.00.

ОТ ЖПС: 6.30, 7.30, 8.30, 13.30, 14.30, 17.30, 18.30.

№ 2 – к-л „Дръстене“ – к-л „Продимчец“

Ж.К. „Продимчец“, ТМЕТ, Салито, ОУ „Хр. Никифоров“, Пазара, ОББ,     

ОНС, ЦДГ „М. Сиркова“, църква „Св. Неделя“, Ж.К. „Дръстене“.

 

ОТ Ж.К. „Дръстене“: 7.00, 8.00, 12.00, 13.30, 17.00, 18.00.

ОТ  Ж.К. „Продимчец“: 6.30, 7.30, 9.15, 12.30, 16.30, 17.30.

 

 

 

№ 3 – ЖК „Младост“ – индустриален квартал

Ж.К. „Младост“, ПМГ, Болницата, Билла, Автогара, СОУ „Т.Кирков“, Басейна, Салито, „Тръбна мебел“, РЗОК, Велур, ЦДГ „М.Сиркова“, пл. ГЧЕ, магазин „Електроуреди“, Автогара, Билла, ПМГ.

ОТ Ж.К. „Младост“: 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 17.15.

ОТ РЗОК: 7.18, 7.48, 8.48, 10,18, 17.33.

 

 

 

№ 4 – ЖК „Гозница“ - ЖПС

Ж.К. „Гозница“, Мелта, магазин „Електроуреди“, ОББ, Пазара, ОУ „Хр. Никифоров“, Салито, ТМЕТ, Балкан, ЖПС.

 

ОТ Ж.К. „Гозница“: 6.25, 6.30, 7.00, 7.15, 7.25, 8.00, 8.30, 8.55, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.25, 12.00, 12.25, 12,55, 13.55, 14.30, 14.55, 16.00, 16.25, 17.00, 17.25, 18.00.

 

ОТ ЖПС: 6.30, 6.52, 6.55, 7.30, 7.55, 8.25, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 11.55, 12.25, 12.55, 13.25, 14.00, 14.25, 15.30, 15,55, 16.30, 16.55, 17.30, 17.55, 18.30.

 

ОТ ЖК „Гозница“:

7.30, 8.30, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30.

 

ОТ ЖПС:8.00, 9.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 18.00, 19.00.

 

№ 5 – ЖК „Червен бряг“- ЖК „Младост“

 Ж.К. „Червен бряг“, СОУ „Т. Кирков“, ОУ „Хр. Никифоров“, Пазара, ОББ, магазин „Електроуреди“, Автогара“, Билла, Болницата, ПМГ, Ж.К. „Младост“, Салито.

ОТ Ж.К. „Червен бряг“: 7.25, 12.30, 16.30.

 

От ЖК „Гозница“ за болницата:

                    07.05 и 08.45 ч.

ОТ Ж.К. „Младост“: 8.00, 13.00, 17.00.