Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Център за специална образователна подкрепа „Васил Левски” (ЦСОП "Васил Левски")

Център за специална образователна подкрепа (ЦСОП "Васил Левски")

Адрес: 5500 гр. Ловеч; Пресечена скала;

Директор: Мария Съева

Телефони за контакт: 0879 833813; 0884949486 - директор; 0884 126792 - канцелария

E-mail: info-1100334@edu.mon.bg

Website: pu-lovech.com