Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование (РЦПППО)

Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование (РЦПППО)

Адрес: 5500 гр. Ловеч; ул."Стара планина" №31

Директор: Моника Дончева

Телефони за контакт: 0879 457227

E-mail: info-1100337@edu.mon.bg

Website: www.rclovech.com