Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Център за подкрепа за личностно развитие – Общински детски комплекс (ЦПЛР – ОДК)

ЦенÑÑÑ Ð·Ð° подкÑепа за лиÑноÑÑно ÑазвиÑие â ÐбÑинÑки деÑÑки ÐºÐ¾Ð¼Ð¿Ð»ÐµÐºÑ (ЦÐÐР â ÐÐÐ)

Център за подкрепа за личностно развитие – Общински детски комплекс (ЦПЛР – ОДК)

Адрес: 5500 гр. Ловеч; ж.к. "Червен бряг"

Директор: инж. Марина Колева

Телефони за контакт: 068/624 764 - директор; 068/629 069 - канцелария

E-mail: odklovech@gmail.com

Website: www.odk-lovech.com

 

 

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия