Общинска администрация Ловеч / Република България
- + A

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

Център за подкрепа за личностно развитие – Общински детски комплекс (ЦПЛР – ОДК)

Център за подкрепа за личностно развитие – Общински детски комплекс (ЦПЛР – ОДК)

Адрес: 5500 гр. Ловеч; ж.к. "Червен бряг"

Директор: инж. Марина Колева

Телефони за контакт: 068/624 764 - директор; 068/629 069 - канцелария

E-mail: odklovech@gmail.com

Website: www.odk-lovech.com