Общинска администрация Ловеч / Република България
- + A

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

Център за подкрепа за личностно развитие – Ученическо общежитие (ЦПЛР – УО)

Център за подкрепа за личностно развитие – Ученическо общежитие (ЦПЛР – УО)

Адрес: 5500 гр. Ловеч; ж.к. "Здравец"; бл.215

Директор: Илиян Докторов

Телефони за контакт: 068/604 272 - канцелария и директор; 0878 969610 - директор; 068/604 273 - възпитатели

E-mail: uolovech@abv.bg

Website: www.uo-lovech.com