Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Център за подкрепа за личностно развитие – Ученическо общежитие (ЦПЛР – УО)

ЦенÑÑÑ Ð·Ð° подкÑепа за лиÑноÑÑно ÑазвиÑие â УÑениÑеÑко обÑежиÑие (ЦÐÐР â УÐ)

Център за подкрепа за личностно развитие – Ученическо общежитие (ЦПЛР – УО)

Адрес: 5500 гр. Ловеч; ж.к. "Здравец"; бл.215

Директор: Илиян Докторов

Телефони за контакт: 068/604 272 - канцелария и директор; 0878 969610 - директор; 068/604 273 - възпитатели

E-mail: uolovech@abv.bg

Website: www.uo-lovech.com

 

 

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия