Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Туристически дейности

 

КАЛЕНДАР НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ДЕЙНОСТИ В ОБЩИНА ЛОВЕЧ ЗА 2023 Г.

 

№ по ред

 

Проява

 

Организатори

 

Месец

 

Източник на финансиране

СРЕДСТВА

по предложение на туристическите дружества

 

СРЕДСТВА

одобрени от Община Ловеч лв.

1.

Зимен детски ски лагер в Стара планина, т. к. Беклемето

 

Сдружение

ТД “Стратеш“

февруари

Община Ловеч

800,00

800,00

2.

Пролетен детски лагер в Стара планина, т. к. Беклемето

Сдружение

ТД “Стратеш“

април

Община Ловеч

600,00

600,00

3.

Летен детски лагер в Стара планина, хижа „Дерменка“

Сдружение

ТД “Стратеш“

юли

Община Ловеч

1200,00

1200,00

4.

Туристически походи в Пирин планина за всички възрасти

Сдружение

ТД “Стратеш“

август

Община Ловеч

700,00

700,00

5.

Туристически поход по случай деня на туризма

Сдружение

ТД “Стратеш“

август

Община Ловеч

350,00

350,00

6.

Празник по случай 60 г. от откриването на хижа „Дерменка“

Сдружение

ТД “Стратеш“

септември

Община Ловеч

300,00

300,00

7.

Туристически поход в Тетевенски балкан

 

Сдружение

ТД “Балкан“

април

Община Ловеч

750,00

750,00

8.

Туристически поход в Централна Стара планина

Сдружение

ТД “Балкан“

август

Община Ловеч

800,00

800,00

9.

Туристически поход в Природен парк „Сините камъни“

 

Сдружение

ТД “Балкан“

октомври

Община Ловеч

850,00

850,00

 

 

 

 

ОБЩО СРЕДСТВА:

6350,00 лв.

6350,00 лв.

 

I. От бюджета на Община Ловеч за 2023 г. , дейност 759 "Други дейности по културата", функция
"Почивно дело, култура и религиозни дейности" -  6350,00 лв.

 

 

 

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител