Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Туристически обекти

Подробна информация за забележителностите на територията на общината може да намерите на туристическия портал и в Туристическия информационен център.

 

Детайлна карта на туристическите обекти в Ловеч и региона може да изтеглите ТУК

 

 

ЗООПАРК

 

гр. Ловеч, парк "Стратеш" Пощенска кутия № 38

0884 704060

Работно време за посетители:

Лятно работно време:

Всеки ден от 9:00 ч. - до 18:30 ч.

 

Зимно работно време:

Всеки ден от 8:30 ч. – до 16.30 ч.

 

Зоологическата градина на Ловеч е създадена в 60-те години на ХХ век и се намира в парк „Стратеш“. На площ от 110 дка се отглеждат 420 животни и птици от 74 вида, представители на всички континенти. Зоопаркът е втория по големина в България. Предпочитано място за посещение от ловешките граждани и гости на града, той има пряка пешеходна връзка с Алея на българо-руската дружба, Белия паметник, Черния паметник, паметника на Васил Левски, музей „Васил Левски“ и АИР „Вароша“.

 

Цена на билет за вход:

Посетители над 18 години – 5,00 лв.;

Деца от 4 до 18 години, както и граждани с постоянен или настоящ адрес на територията на община Ловеч, при представяне на удостоверителен документ – 3,00 лв.;

Пенсионери и лица с трайно намалена работоспособност над 50 % – 2,00 лв.;

Групови посещения от 15 и повече посетители – от 4 до 18 г. – по 2,00 лв. на посетител; над 18 години – по 3,00 лв. на посетител.

 

Безплатни посещения:

Деца до 4 годишна възраст;

- Посетители, настанени в специализирани социални институции (домове-пансионен тип и лица, ползващи социални услуги резидентен тип, включително ръководителите на групата);

Организирани групи на ученици от община Ловеч.

 

Обектът е достъпен за посетители с ограничена подвижност. Обслужване на български език.

 

 

 

 

ЛОВЕШКА СРЕДНОВЕКОВНА КРЕПОСТ

 

ул. "Мадара" 1, кв. "Вароша"

0884 21 17 95; 068 601362; 068 670014

Работно време за посетители:

Лятно работно време - всеки ден от 9:00 ч. - 20:00 ч.

Зимно работно време - всеки ден от 9:00 ч. - 19:00 ч.

 

Средновековната крепост е паметник с национално значение, обявена с разпореждане на МС №364/ 24.09.1968 г. за музеен и туристически резерват. Ловешката крепост е разположена върху двете тераси на скалистия, но живописен хълм Хисаря, който се намира в старата част на град Ловеч.

 

Първото заселване на хълма е станало през каменно-медната епоха. Открити са части от жилища, фрагменти от глинени съдове и една златна апликация. Археологическите разкопки показват, че тук се е намирало и тракийско селище – разкрити са части от жилище, изградено от камък и глина, множество фрагменти от сива тракийска керамика, както и дръжка от родоска амфора с печат. По време на римските завоевания в началото на І в., селището е преместено в равнинната част на града. Но когато започват нашествията на “варварските” племена в средата на ІІІ в., то е изнесено на хълма поради естествените условия за защита. Просъществува и през V-VІІ век (ранновизантийката епоха). Вероятно след разрушава- не на селището от ранновизантийската епоха за известно време хълмът запустява.

 

Цена на билет за вход:

Граждани – 4,00 лв.;

Групи над 15 лица – 2,00 лв.;

Ученици, студенти и пенсионери, както и граждани с постоянен или настоящ адрес на територията на община Ловеч, при представяне на удостоверителен документ – 2,00 лв.;

Групи от ученици, студенти и пенсионери над 15 лица – 1,00 лв.;

Семеен билет (деца от 7 до 18-годишна възраст) – 6,00 лв.

 

Комбиниран билет - Ловешка средновековна крепост и Стара градска баня "Дели Хамам":

Граждани – 8,00 лв.;

Групи над 15 лица – 4,00 лв.;

Ученици, студенти и пенсионери, както и граждани с постоянен или настоящ адрес на територията на община Ловеч, при представяне на удостоверителен документ – 4,00 лв.;

Групи от ученици, студенти и пенсионери над 15 лица – 3,00 лв.;

Семеен билет (деца от 7 до 18-годишна възраст) – 9,00 лв.

 

Безплатни посещения:

Деца до 6 годишна възраст;

Деца ползващи социални услуги;

Инвалиди;

Гости на община Ловеч;

Почетни и Заслужили граждани на Ловеч.

 

Беседи:

На български – 7,00 лв. (комбинирана с "Дели Хамам" – 10,00 лв.); С преводач – 12,00 лв. (комбинирана с "Дели Хамам" – 18,00 лв.)

 

За заснемане:

Комерсиално – с фотоапарат – 50,00 лв.; Комерсиално – с видеокамера – 150,00 лв.;

 

Аудио-визуален спектакъл „Ловешка крепост разказва“ по предварителна заявка:

Цена за група до 15 посетители – 30,00 лв.

Цена за група над 15 посетители – 30,00 лв. и по 2,00лв. за всеки след- ващ посетител над петнадесетте.

 

Спектакъл „Звук и светлина“ - 180 лв.

 

Обектът е достъпен за посетители с ограничена подвижност. Обслужване на български и английски език.

 

 

 

СТАРА ГРАДСКА БАНЯ "ДЕЛИ ХАМАМ"

 

ул. "Тодор Стратиев" № 2 

068 670014; 068 603890

Работно време за посетители:

Лятно работно време (април - октомври):

сряда и четвъртък - от 9:00 ч. до 18:00 ч. с почивка от 13:00 ч. до 14:00 ч.; петък, събота и неделя - от 10:00 ч. до 19:00 ч. с почивка от 14:00 ч. до 15:00 ч.

Зимно работно време (ноември - март):

сряда и четвъртък – от 8:00 ч. до 17:00 ч. с почивка от 12:00 ч. до 13:00 ч.; петък, събота и неделя - от 9:00 ч. до 17:30 ч. с почивка от 13:00 ч. до 13:30 ч.

Почивен ден: понеделник и вторник

 

Старата градска баня е превърната във виртуален атракцион, посветен на водата. Под специално стъкло в оригинален вид е възстановена отоплителната система „хипокауст“, а благодарение на интерпретативните програми и мултимедийни ефекти посетителите наблюдават и научават много интересни „водни“ събития и факти.

Градската баня, строена през XVI-XVII век, е архитектурно-строителен паметник с национално значение, обявен с протокол №7 на НСОПК от 25.11.1999 г. Нейното разпределение е сходно с плановите схеми на всички построени по това време сгради с подобно предназначение. Смята се, че това е последният турски хамам, използван като хигиенна баня в страната. Характерната архитектура се вписва в цялостния облик на квартал "Вароша", а куполът последователно преминава през три барабана - осмоъгълен, 16-ъгълен и кръгъл, всеки със собствен покрив и корниз. На върха се издига цилиндрична отвътре и шестстенна отвън лантерна. Банята е с уникална система за затопляне на водата /хипокауст/, позната и прилагана при изграждане на подобни съоръжения още в античността. Общата площ на терена е 1060 кв.м, застроената площ на основата на сградата е 351 кв.м, а на помощните постройки - 58.50 кв.м.

 

Цена на билет за вход:

Граждани – 6,00 лв.;

Групи над 15 лица – 3,00 лв.;

Ученици, студенти и пенсионери, както и граждани с постоянен или настоящ адрес на територията на община Ловеч, при представяне на удостоверителен документ – 3,00 лв.;

Групи от ученици, студенти и пенсионери над 15 лица – 2,00 лв.;

Семеен билет (деца от 7 до 18-годишна възраст) – 9,00 лв.

 

Комбиниран билет - Ловешка средновековна крепост и Стара град- ска баня "Дели Хамам":

Граждани – 8,00 лв.;

Групи над 15 лица – 4,00 лв.;

Ученици, студенти и пенсионери, както и граждани с постоянен или настоящ адрес на територията на община Ловеч, при представяне на удостоверителен документ – 4,00 лв.;

Групи от ученици, студенти и пенсионери над 15 лица – 3,00 лв.;

Семеен билет (деца от 7 до 18-годишна възраст) – 9,00 лв.

 

Безплатни посещения:

Деца до 6 годишна възраст;

Деца ползващи социални услуги;

Инвалиди;

Гости на община Ловеч;

Почетни и Заслужили граждани на Ловеч.

 

Беседи:

На български – 7,00 лв. (комбинирана с Ловешка крепост – 10,00 лв.); С преводач – 12,00 лв. (комбинирана с Ловешка крепост – 18,00 лв.)

 

Прожекция на атракция:

За група до 15 лица – 30,00 лв.;

За група над 15 лица – 30,00 лв. + по 2 лв. за всеки следващ посетител

 

Обектът е достъпен за посетители с ограничена подвижност. Обслужване на български и английски език.

 

 

 

МУЗЕЙ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“

 

ул. "Марин Поплуканов" 14

068 601 407

http://lovech-museum.bg ; rim_lovech1895@abv.bg 

Работно време за посетители:

лятно работно време: 

всеки ден от 9:00 до 13:00 и от 14:30 до 18:00 ч.

 

зимно работно време:

всеки ден от 9:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00 ч. 

 

 

Цена на билет за вход:

Граждани – 3,00 лв.;

Групи над 15 лица – 2,00 лв.;

Ученици, студенти и пенсионери, както и граждани с постоянен или настоящ адрес на територията на община Ловеч, при представяне на удостоверителен документ – 2,00 лв.;

Групи от ученици, студенти и пенсионери над 15 лица – 1,00 лв.;

Семеен билет (деца от 7 до 18-годишна възраст) – 6,00 лв.

 

Безплатни посещения:

Деца до 6 годишна възраст;

Деца и възрастни в неравностойно положение;

Организирани групи на ученици от община Ловеч;

Гости на община Ловеч;

Дарители на РИМ – Ловеч; Служители в музеи и галерии;

Почетни и Заслужили граждани на Ловеч;

На 19 февруари – за музей „Васил Левски“ и Къкринско ханче; На 18 юли – за музей „Васил Левски“;

На 16 май – Нощ на музеите от 18:00 до 24:00 ч.

 

Беседи:

На български – 5,00 лв. С преводач – 10,00 лв.

 

За заснемане:

Комерсиално – с фотоапарат – 50,00 лв.; с видеокамера – 150,00 лв.

 

Обектът е достъпен за посетители с ограничена подвижност. Обслужване на български език.

 

 

 

ЕТНОГРАФСКИ КОМПЛЕКС "ДРАСОВА И РАШОВА КЪЩИ"

 

ул. "Христо Иванов - Големия" 16

068 601 399

Работно време за посетители:

лятно работно време:

всеки ден от 9:00 до 13:00 и от 14:00 до 18:00 ч.

 

зимно работно време:

всеки ден от 9:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00 ч.

 
 
 
Цена на билет за вход:

Граждани – 3,00 лв.;

Групи над 15 лица – 2,00 лв.;

Ученици, студенти и пенсионери, както и граждани с постоянен или настоящ адрес на територията на община Ловеч, при представяне на удостоверителен документ – 2,00 лв.;

Групи от ученици, студенти и пенсионери над 15 лица – 1,00 лв.;

Семеен билет (деца от 7 до 18-годишна възраст) – 6,00 лв.

 

Безплатни посещения:

Деца до 6 годишна възраст;

Деца и възрастни в неравностойно положение;

Организирани групи на ученици от община Ловеч;

Гости на община Ловеч;

Дарители на РИМ – Ловеч; Служители в музеи и галерии;

Почетни и Заслужили граждани на Ловеч;

На 19 февруари – за музей „Васил Левски“ и Къкринско ханче; На 18 юли – за музей „Васил Левски“;

На 16 май – Нощ на музеите от 18:00 до 24:00 ч.

 

Беседи:

На български – 5,00 лв. С преводач – 10,00 лв.

 

За заснемане:

Комерсиално – с фотоапарат – 50,00 лв.; с видеокамера – 150,00 лв.

 

Обектът е достъпен за посетители с ограничена подвижност. Обслужване на български, руски и френски език.

 

 

 

МУЗЕЙНА СБИРКА АТАНАС И ВАСИЛ АТАНАСОВИ"

 

ул. "Княз Имеритински" 1

0885 040 728

Работно време за посетители:

ЕКСПОЗИЦИОННИЯТ ОБЕКТ МУЗЕЙНА СБИРКА АТАНАС И ВАСИЛ АТАНАСОВИ" НЯМА ДА РАБОТИ С ПОСЕТИТЕЛИ В ПЕРИОДА НОЕМВРИ 2023 - МАРТ 2024 Г.
 

 

 

 

 

 

Цена на билет за вход:

Граждани – 3,00 лв.;

Групи над 15 лица – 2,00 лв.;

Ученици, студенти и пенсионери, както и граждани с постоянен или настоящ адрес на територията на община Ловеч, при представяне на удостоверителен документ – 2,00 лв.;

Групи от ученици, студенти и пенсионери над 15 лица – 1,00 лв.;

Семеен билет (деца от 7 до 18-годишна възраст) – 6,00 лв.

 

Безплатни посещения:

Деца до 6 годишна възраст;

Деца и възрастни в неравностойно положение;

Организирани групи на ученици от община Ловеч;

Гости на община Ловеч;

Дарители на РИМ – Ловеч;

Служители в музеи и галерии;

Почетни и Заслужили граждани на Ловеч;

На 19 февруари – за музей „Васил Левски“ и Къкринско ханче; На 18 юли – за музей „Васил Левски“;

На 16 май – Нощ на музеите от 18:00 до 24:00 ч.

 

Беседи:

На български – 5,00 лв. С преводач – 10,00 лв.

 

За заснемане:

Комерсиално – с фотоапарат – 50,00 лв.; с видеокамера – 150,00 лв.

 
Обектът е достъпен за посетители с ограничена подвижност. Обслужване на български език.

 

 

 

КЪКРИНСКО ХАНЧЕ

 

село Къкрина

06928 2310

Работно време за посетители:

всеки ден от 9:00 - 12:00 и от 13:00 - 17:00 ч.

 

Цена на билет за вход:

Граждани – 3,00 лв.;

Групи над 15 лица – 2,00 лв.;

Ученици, студенти и пенсионери, както и граждани с постоянен или настоящ адрес на територията на община Ловеч, при представяне на удостоверителен документ – 2,00 лв.;

Групи от ученици, студенти и пенсионери над 15 лица – 1,00 лв.;

Семеен билет (деца от 7 до 18-годишна възраст) – 6,00 лв.

 

Безплатни посещения:

Деца до 6 годишна възраст;

Деца и възрастни в неравностойно положение;

Организирани групи на ученици от община Ловеч;

Гости на община Ловеч;

Дарители на РИМ – Ловеч;

Служители в музеи и галерии;

Почетни и Заслужили граждани на Ловеч;

На 19 февруари – за музей „Васил Левски“ и Къкринско ханче; На 18 юли – за музей „Васил Левски“;

На 16 май – Нощ на музеите от 18:00 до 24:00 ч.

 

Беседи:

На български – 5,00 лв. С преводач – 10,00 лв.

 

За заснемане:

Комерсиално – с фотоапарат – 50,00 лв.; с видеокамера – 150,00 лв.

 

Обектът е достъпен за посетители с ограничена подвижност. Обслужване на български език.

 

 

 

ДЕВЕТАШКА ПЕЩЕРА

 

16 км северно от Ловеч до с. Деветаки

0884246455; 068 601362

Работно време за посетители:

Лятно работно време:

от понеделник до неделя - от 8:00 ч. до 20:00 ч.

Зимно работно време:

от понеделник до неделя - от 9:00 ч. до 16:00 ч.

Пропускателен режим:

Целогодишно в светлата част Водна галерия: забранен достъп

след първия бетонов зид в периода 1 ноември – 1 април.

 

Суха галерия: забранен достъп след изградения насип с арка в периода 25 май – 31 юли.

 

Деветашката пещера е една от най-големите пещери в България. Общата ѝ дължина е 2 442 м, общата ѝ площ е 20 400 м2, височина – 60 м. Разположена е на 16 км северно от Ловеч, близо до село Деветаки – на десния бряг на река Осъм. Пещерата е описана още през 1877 г. В нея са направени открития на някои от най-интересните останки от времето на неолита по българските земи. В миналото пещерата е била засекретен военен обект и до началото на 90-те е била използвана за съхранение на петрол.

Деветашката пещера е недвижима културна ценност с национално значение, природна забележителност и защитена територия. Добрите условия за живот, които предлага пещерата - големите размери, осветление на голяма дълбочина, удобна за отбрана, в съседство с извори и река, гори с дивеч, пасища и сред плодородна местност - привличат вниманието на човека от най-дълбока древност. В пещерата са на лице следи от човешко присъствие още от старокаменната епоха /около 70 000 г. пр. Хр.

Деветашката пещера е сред пещерните находища с най-богати културни останки от новокаменна епоха - VІ хил.пр.Хр.

Най-голямото поселение в пещерата е от времето на каменно-медната епоха - V хил. пр. Хр. Тогава хората заселват почти цялата й площ. Деветашката пещера е населявана и през бронзовата, желязната и римската епохи. По-късно през средновековието пещерата не е обитавана постоянно. Откритите материали свидетелстват, че тя вероятно е била използвана като убежище при опасност.

Освен с археологическите находки пещерата е известна и с многообразието от обитатели. Тук обитават 12 вида защитени земноводни, 82 вида птици, които се срещат в района, 13 от които включени в Червената книга, 34 вида бозайници (4 от които включени в Червената книга на България, а 15 — в световния червен списък) и 9 вида прилепи.

Пещерата е от международно значение като убежище на прилепите и е включена като приоритетен обект в списъка на Споразумението за опазване на европейските видове прилепи – EUROBATS.

Заради размножителния период на населяващите пещерата бозайници със заповед на Министъра на околната среда и водите е въведен пропускателен режим в двете галерии на пещерата. Водната галерия се затваря за посетители в периода 1 ноември – 1 април, а сухата галерия – в периода 25 май – 31 юли. Светлата част на пещерата е отворена за посетители целогодишно.

През 2014 г. по инициатива на Община Ловеч и с помощта на експерти от СНЦ „Зелени Балкани – Стара Загора“, Национален природонаучен музей – БАН, Българска федерация по спелеология, Регионален исторически музей – Ловеч и др. е разработен и План за управление на ПЗ

„Деветашка пещера” за период от 10 години, като целта е устойчивото стопанисване и управление на обекта и дългосрочно опазване на неговите природни и културни ценности.

От 2014 г. Деветашката пещера е част от движението „100-те национални туристически обекта „Опознай България” на Български туристически съюз.

 
Цена на билет за вход:

Граждани – 3,00 лв.;

Групи над 15 лица – 2,00 лв.;

Ученици, студенти и пенсионери, както и граждани с постоянен или настоящ адрес на територията на община Ловеч, при представяне на удостоверителен документ – 2,00 лв.;

Групи от ученици, студенти и пенсионери над 15 лица – 1,00 лв.;

Семеен билет (деца от 7 до 18-годишна възраст) – 6,00 лв.

Безплатни посещения – за организирани групи от ученици от Ловешка община.

 

Обектът е частично достъпен за посетители с ограничена подвижност. Обектът се обслужва на български език.

 

 

 

АР „СТАРО СТЕФАНОВО“

 

Разположено в полите на централен Предбалкан, при надморска височина от 700 м., заобиколено от високи ридове, вековни букови гори и просторни поляни, притежаващо богата история и невероятна природа, отдалечено от урбанизираната среда и динамиката на съвременния градски живот, с. Старо Стефаново представлява своеобразен оазис за всички любители красивото, тишината и спокойствието. На 27 октомври 1982 г. Старо Стефаново  е обявено за Архитектурен резерват и за паметници на културата са определени 96 обекта. Всичко това предопределя нова насока за развитие на селото - а именно развитието на културно-познавателния и селски туризъм в автентична атмосфера от времето на Възраждането. От както е обявено за архитектурен резерват, селото се превръща и в снимачна площадка на някой любими български филми, а местното население активно участва чрез реквизит и статично участие.

В селото са снимани филмите: "История на влакното" - 60-те години; "Антракт" с Петър Слабаков 1987г.; "Юдино желязо" - 1989г.; "Панчо и талъсъмите" - 1990г.; "Кладеницът" - 1991г.; "Хайка за вълци" - 2000г.; "Отвъд чертата" - 2003г.; "На границата"- 2014/2015г.;  "Моторът" - 2016г. и "Охлюви" - 2017г.

Сред тукашните забележителности е изграден с подръчни средства малък параклис на св. Николай, където до скоро е растял "Старият Дъб" - 1300 г. цер от род Дъб, който изгаря от гръмотевична мълния.

През 1978 г. за паметник на културата е обявена църквата „Рождество на Пресвета Богородица”, построена в периода 1880 – 1882 г. в двора на Иванаки Йонков – Кюркчията. Сама по себе си представлява един архитектурен шедьовър в църковното строителство през XIX в. - кръстокуполна трикорабна базилика с просторен, широк нартекс и масивна каменна снага, със здрави колони по средата и сводести прозорци. Църковният празник е на 8 септември, когато в селото се прави и събор.

В двора на църквата по стар български обичай е построено през 1906 г. училището "Стефан Пашев", затворило отдавна врати, но на времето е било едно от най-големите средношколски училища в региона и е събирало децата не само от селото, но и на съседните махали и колиби.

В непосредствена близост до църквата може да видите паметник на загиналите по бойните полета на войните за национално обединение жители от с. Стефаново, както и отдавна замлъкнало оръдие "ЗИС 3" - 76,2 мм. от Втората световна война.

Не пропускайте да видите строените от ловешкия майстор Марин Христов: Селската чешма от 1830 г., дар на селото от местния управител Хаджи Ибрям, поддържана и преустроена през 1933 г., пазена и съхранявана от местното население, както и Поповото мостче от 1836 г. И двата обекта са в списъка с паметниците на културата и са под закрила на закона.

 

 

 

ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ "ПРОФ. ТЕОФАН СОКЕРОВ" - ЛОВЕЧ

 

Ловеч, ул. "В. Караконовски" 1

068 / 601 380

 

Работно време за посетители:

Лятно работно време:

от вторник до петък - от 10:00 ч. до 18:00 ч;

събота и неделя - от 10:00 ч. до 17:00 ч.

Зимно работно време:

от вторник до петък - от 09:00 ч. до 17:00 ч;

събота и неделя - от 10:00 ч. до 17:00 ч.

 

Почивен ден – понеделник

 

 

Художествената галерия е открита през 1964 г. Притежава 2675 творби живопис, скулптура, графика и приложни изкуства от автори като : Николай Павлович, Васил Стоилов, Стоян Венев, Владимир Димитров – Майстора, Дечко Узунов, Атанас Михов, Бочо Донев, Петьр Дочев, Енчо Пиронков, Сули Сеферов, Теофан Сокеров, Елена Сокерова, Цвятко Дочев, Петьр Чуклев, Юлиан Йорданов и др. Разполага с четири зали на различни нива. Целогодишно се показват експозиции с творби от фонда на галерията, авторски изложби, пленери, фотоизложби, гостувания на културни институти и галерии.

 

Цена на билет за вход:

Граждани – 3,00 лв.;

Групи над 15 лица – 2,00 лв.;

Ученици, студенти и пенсионери, както и граждани с постоянен или настоящ адрес на територията на община Ловеч, при представяне на удостоверителен документ – 2,00 лв.;

Групи от ученици, студенти и пенсионери над 15 лица – 1,00 лв.;

Семеен билет (деца от 7 до 18-годишна възраст) – 6,00 лв.

За посещения на деца от социалните услуги – безплатно

 
Цени на услуги:

При организиране на самостоятелни и колективни изложби и при продажба на авторски произведения – 10 % от продажната цена на творбата.

За ползване на изложбена зала „Вароша“ от външни организации:

Летен сезон – 30,00 лв. на час;

Зимен сезон – 50,00 лв. на час;

За ползване на постаменти, стативи, стъкла и друг реквизит на галерията – 2,00 лв. на брой за срок от 30 календарни дни;

За разлепване на рекламни материали, афиши и плакати, свързани с изяви в областта на изобразителното изкуство – 1,00 лв. на брой;

Консултации, оценъчна дейност, участия в журита и други, свързани с изобразителното изкуство – 30,00 лв.;

Аранжиране извън залите на галерията – 50,00 лв.

 

Обектът е достъпен за хора с ограничена подвижност.

 

 

 

ГАЛЕРИЯ ,,ДАРЕНИЕ КАЗАКОВ’’

 

Дарител: Димитьр Казаков – Нерон (1933 –1992)

Открита на 14 април 1989 г.

 

По волята на дарителя в старовъзрожденска кьща вьв Вароша са екс- понирани 185 авторски графики, рисунки, технологични експерименти и 95 керамични пана. Тези керамични пана имат изключитена стойност не само защото разкриват по нов начин силата на Казаковата експресия в рисунката, композицията и живопистта, но и защото художникът успява да изтръгне най-ценното от хилядолетната керамична традиция.

 

 

 

 

ГАЛЕРИЯ ,,ДАРЕНИЕ МИРЧО МИРЧЕВ’’

 

Дарител: Мирчо Мирчев (1922 –1999)

 

401 творби – живопис, скулптура в дърво и метал, уникални сьс своята декоративност и чистота на формата.

 

’Не съм дарил пари, защото ги нямам и никога не съм ги имал. Дарил съм художествени произведения, създадени от моите ръце. Дано останат при хората и да зарадват някого. Това ще е моята награда’’.

 

 

 

 

КЪЩА-ДАРЕНИЕ "НИКОЛА МАНЕВ"

 

Дарител: Никола Манев - 1940 -

Открита на 16 ноември 2017 г.

 

Дарението е разположено в реставрирана къща в кв. „Вароша“ и е подредено в три зали. Показани са 28 творби – живопис и рисунки с пастел. Произведенията са предимно от периода на 90-те години на ХХ век.

Работно време: 10:00 ч. – 18:00 ч.

Почивен ден: понеделник.

Адрес: ул. „Васил Левски“ №36

 

За посещения в експозициите позвънете на екскурзовод на служебен телефон: 068/601380

 

 

 

 
Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч