Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

ЧАСТНО НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ СЕДМОЧИСЛЕНИЦИ“

Частно начално училище

„Свети Седмочисленици“

Адрес: 5500 гр. Ловеч, бул „България“ № 1

Директор: Иванка Хинкова

Телефони за контакт: 0885417221 – директор

068586655 -  канцелария

E – mail: info-1100102@edu.mon.bg

Website: http://sedmochislenitsi.bg