Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Основно училище „Христо Никифоров”

Основно училище „Христо Никифоров”

Адрес: 5500 гр. Ловеч; ул. "Търговска" №80

Директор: Йоанна Йолова-Луканова

Телефони за контакт: 0898743585 - директор; 068/520 660 - канцелария

E-mail: h.nikiforov@abv.bg

Website: https://www.ou-nikiforov.com/