Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Основно училище „Христо Никифоров”

Основно училище „Христо Никифоров”

Адрес: 5500 гр. Ловеч; ул. "Търговска" № 80

Директор: Венцислав Христов

Телефони за контакт: 0882444226 - директор; 068/520 660 - канцелария

E-mail: info-1100304@edu.mon.bg

Website: https://www.ou-nikiforov.com/