Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Основно училище „Проф. Димитър Димов”

Основно училище „Проф. Димитър Димов”

Адрес: 5500 гр. Ловеч; ул. "Акад. Урумов" №4

Директор: Любомир Христов

Телефони за контакт: 0879 596764 - директор; 0879 596765 - зам.-директор УД; 0879 596767 - зам.-директор АСД; 068/604 367 - канцелария;

E-mail: info-1100336@edu.mon.bg

Website: http://ouprofddimov.org