Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Панорама на предлаганите профили и специалности за държавен план-прием в училищата на територията на община Ловеч

В раздел "Панорама на предлаганите профили и специалности за държавен план-прием в училищата на територията на община Ловеч" ще получите повече информация за предлаганите профили и специалности за учебната 2021/2022 година.

 

НПГВМ "Проф. Димитър Димов"
Презентация  Видеоклип 

 

ПЕГ "Екзарх Йосиф I"
Презентация  Видеоклип

 

ПГИТУ
Презентация  Видеоклип

 

ПГМЕТ
Презентация  Видеоклип

 

ППМГ
Презентация  Видеоклип

 

СУ "Св. Климент Охридски"
Презентация  Видеоклип

 

СУ "Тодор Кирков"
Презентация  Видеоклип