Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Професионална гимназия по икономика търговия и услуги (ПГИТУ)

Професионална гимназия по икономика търговия и услуги (ПГИТУ)

Адрес: 5500 гр. Ловеч; ул."Стара планина" №31

Директор: Пенка Драганска

Телефони за контакт: 068/604 353 - тел./факс - канцелария; 0879 066550

E-mail: pgitu_lovech@yahoo.com

Website: pgitu-lovech.com