Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Професионална гимназия по икономика търговия и услуги (ПГИТУ)

Професионална гимназия по икономика търговия и услуги (ПГИТУ)

Адрес: 5500 гр. Ловеч; ул."Стара планина" №31

Директор: Пенка Драганска

Телефони за контакт: директор: 0879 066 550; канцелария: 0879 066 549

E-mail: pgitu_lovech@yahoo.com

Website: pgitu-lovech.com