Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Професионална гимназия по механоелектротехника (ПГМЕТ)

Професионална гимназия по механоелектротехника (ПГМЕТ)

Адрес: 5500 гр. Ловеч; бул. "Мизия"

Директор: инж. Ирина Стоенчева

Телефони за контакт: 068/603 970; 0879 169104 – директор; 068/603 970 - тел./факс; 068/603 969 - канцелария; 068/603 968 - счетоводство

E-mail: pgmet_lv@abv.bg

Website: pgmet-lovech.com