Общинска администрация Ловеч / Република България

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

Училищен план-прием за І клас през учебната 2019/2020 година в училищата от Община Ловеч

ИНФОРМАЦИЯ

за свободните места за І клас за учебната 2019/2020 година

в училищата от Община Ловеч след 30 юни 2019 година

(към 05.07.2019 г.)

 

 

 

Наименование на училището

Свободни места за І клас за учебната 2019/2020 година след 30 юни 2019 година

Брой записани ученици за І клас за учебната 2019/2020 година

1

Основно училище „Васил Левски“

10 места

78 ученици

2

Основно училище „Христо Никифоров“

4 места

68 ученици

3

Основно училище „Проф. Димитър Димов“

7 места

59 ученици

4

Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“

6 места

16 ученици

5

Основно училище „Панайот Пипков“

5 места

17 ученици

6

Средно училище „Св. Климент Охридски“

18 места

26 ученици

7

Средно училище „Тодор Кирков“

7 места

15 ученици

8

Основно училище „Св.св. Кирил и Методий“, с.Александрово

11 места

11 ученици

9

Основно училище „Васил Левски“, с.Малиново

----------

3 ученици

 

ОБЩО:

68 места

293 ученици

 

Информацията е предоставена от директорите на посочените училища, в изпълнение на чл. 16 от „Система за прием на ученици в първи клас на училищата в град Ловеч“!