Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Училищен план-прием за І клас през учебната 2021/2022 година в училищата от Община Ловеч

ИНФОРМАЦИЯ

за свободните места за І клас за учебната 2021/2022 година

в училищата от Община Ловеч след 30 юни 2021 година

(към 06.07.2021 г.)

 

Информацията е предоставена от директорите на посочените училища, в изпълнение на чл. 16 от „Система за прием на ученици в първи клас на училищата в град Ловеч“!