Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

УЧИЛИЩЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА І КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА В УЧИЛИЩАТА ОТ ОБЩИНА ЛОВЕЧ

ИНФОРМАЦИЯ

за свободните места за І клас за учебната 2023/2024 година

в училищата от Община Ловеч след 30 юни 2023 година

(към 04.07.2023 г.)

 

 

Наименование на училището

Свободни места за І клас за учебната 2023/2024 година след 30 юни 2023 година

Брой записани ученици за І клас за учебната 2023/2024 година

1

  Основно училище „Васил Левски“

10 места

62 ученици

2

  Основно училище „Христо Никифоров“

Няма свободни места

72 ученици

3

  Основно училище „Проф. Димитър Димов“

12 места

32 ученици

4

  Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“

6 места

16 ученици

5

  Основно училище „Панайот Пипков“

5 места

17 ученици

6

  Средно училище „Св. Климент Охридски“

10 места

12 ученици

7

  Средно училище „Тодор Кирков“

5 места

17 ученици

8

  Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“, с.Александрово

13 места

3 ученици

9

  Основно училище „Васил Левски“, с.Малиново

17 места

5 ученици

10 Частно начално училище „Св. Седмочисленици“ 7 места 8 ученици

 

ОБЩО:

85 места

244 ученици

 

Информацията е предоставена от директорите на посочените училища, в изпълнение на чл. 16 от „Система за прием на ученици в първи клас на училищата в град Ловеч“!