Общинска администрация Ловеч / Република България

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

Основно училище „Панайот Пипков”

Основно училище „Панайот Пипков”

Адрес: 5500 гр. Ловеч, кв. "Вароша"; ул. "Васил Левски" №36

Директор: Валери Митев

Телефони за контакт: 068/627909 - факс/директор, 0879313553 - директор; 0879 313562; 068/622628 - канцелария; 0879 313561 - гл. счетоводител

E-mail: p.pipkov@abv.bg

Website: ppipkov.wordpress.com