Общинска администрация Ловеч / Република България

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

Средно училище „Св. Климент Охридски”

Средно училище „Св. Климент Охридски”

Адрес: 5500 гр. Ловеч; ул. "Търговска" №61

Директор: Валери Христов

Телефони за контакт: 0877 193599 - директор; 068/604 365 - канцелария

E-mail: kl_ohridsky@abv.bg

Website: www.gimnaziata.net