Общинска администрация Ловеч / Република България

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

Средно училище „Тодор Кирков”

Средно училище „Тодор Кирков”

Адрес: 5500 гр. Ловеч; ж.к. "Червен бряг"

Директор: Симеон Колев

Телефони за контакт: 068/604 028 - директор; 068/604 027 - канцелария

E-mail: soutodorkirkov@gmail.com

Website: http://todorkirkov-su.com/