Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Заповед № 266 / 21.02.2017 г.

Относно: Утвърждаване формули за разпределение на средствата, получени по единни разходни стандарти по дейности, между училищата, детските градини и ЦПЛР - Ученическо общежитие.