Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Заповед № 3-331 / 27.02.2020 г.

Относно: Утвърждаване формули за разпределение на средствата, получени по стандарти по дейности, между училищата и ЦПЛР - Ученическо общежитие.