Общинска администрация Ловеч / Република България
- + A

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

Анализ на информационното обезпечаване за отпадъците

Анализът на информационното обезпечаване за отпадъците в общината разглежда следните въпроси:

  • Какви са изискванията на нормативната уредба във връзка със събиране и предоставяне на информация за отпадъците от страна на общината;
  • Създадена ли е необходимата организация в общината за събиране, обработване и предоставяне на информация както във връзка с нормативните изисквания, така и за ефективни анализи и вземане на решения за управление на отпадъците;
  • Какви са основните проблеми, свързани с информационното обезпечаване на управление на отпадъците.

Накрая са формулирани основни изводи и препоръки.
Анализът е направен на базата на публикувани документи и материали, включително в интернет и допълнително проучване на място във връзка с изготвяне на Програмата за управление на отпадъците на община Ловеч.