Общинска администрация Ловеч / Република България
- + A

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

Анализ за старите общински депа за отпадъци

Анализът на старите общински депа за отпадъци се стреми да даде отговор на следните въпроси:

  • Какви е ситуацията и предприетите действия от страна на община Ловеч по отношение на закриването, рекултивацията и последващия мониторинг на общинските депа за отпадъци с преустановена експлоатация;
  • Необходими ли са допълнителни мерки за изпълнение на изискванията на националното законодателство относно общинските депа за отпадъци с преустановена експлоатация на територията на община Ловеч;
  • Какви са основните изводи и препоръки от анализа.