Общинска администрация Ловеч / Република България
- + A

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

Информиране на обществеността по въпросите на управление на отпадъците

Анализът се концентрира върху следните въпроси:

  • Преглед на създадената от общината организация за събиране, обработване и предоставяне на информация във връзка с нормативните изисквания, и за ефективни анализи и вземане на решения за управление на отпадъците;
  • Проведени информационни кампании;
  • Какви са основните изводи и препоръки от направените анализи.