Общинска администрация Ловеч / Република България
- + A

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

Прогнози за образуваните отпадъци

Прогнозата за образуваните битови отпадъци в община Ловеч за периода 2015-2020 г. е изготвена въз основа на два компонента:

  • Брой на населението и демографска прогноза за периода 2015-2020 г.;
  • Норма на натрупване на отпадъци на 1 жител и прогноза за нарастването й.