Общинска администрация Ловеч / Република България
- + A

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

Програма за управление на отпадъците в Община Ловеч 2016-2020 г.

Програмата за управление на отпадъците (ПУО) на община Ловеч 2016-2020 г. е продължение на многогодишната целенасочена и последователна политика на общината за периодично анализиране, прогнозиране и планиране на развитието на системите за управление на отпадъците в общината. Очаква се разработената програмата да окаже съществен принос за ефективно използване на ресурсите и намаляване на вредните въздействия на отпадъците върху околната среда. Основното предназначение на ПУО е да осигури практически инструмент за община Ловеч за планиране и аргументиране на най-ранен етап на необходимите ресурси, мерки и действия с цел предоставяне от общината на необходимите качествени услуги по управление на отпадъците за населението и бизнеса и да подобри управлението на отпадъците в съответствие с общоевропейската йерархия на управлението на отпадъците.

Файлове:

PUO_Lovech_final.pdf PUO_Lovech_final.pdf