Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Отчет за изпълнение на Програмата за управление на Община Ловеч за мандат 2015 - 2019 г. за втората година от мандата