Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Отчет за изпълнение на Програмата за управление на Община Ловеч за мандат 2015 - 2019 г. за втората година от мандата