Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

19.УТ_18 Издаване на разрешение за ползване на общински терен и тротоарно право

Нормативно основание: 
Необходими документи: не се изискват
Срок за изпълнение: 5 дни,
Такса: за кв.м. за месец или част от месец:
        •    за складиране на строителни материали за определен срок – 10,00 лв.;
        •    за метални стълби за достъп до търговски обекти в приземни етажи на жилищни сгради – 20,00 лв., плюс месечна такса за:   
      І зона - 20.00 лв./кв.м.;
      ІІ зона - 16.00 лв./кв.м.;
      ІІІ зона -12.00 лв./кв.м.;
      ІV зона -  8.00 лв./кв.м.;
       за селата - 4.00 лв./кв.м.    

Място на заявяване и получаване на услугата: ЦУИГ, ул. „Търговска” № 22