Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

2.УТ_20 Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и затова, че ПУП е приложен на място по отношение на застрояването (по чл.159, ал.3 и чл. 74, ал. 2 от ЗУТ)

Нормативно  основание: чл. 159, ал. 3 от ЗУТ
Необходими документи: 
        1. Протокол за определяне на строителна линия и ниво
Срок за изпълнение: 3 дни 
Такса: 20. 00 лв.
Място на заявяване и получаване на услугата:  ЦУИГ, ул. „Търговска” №22