Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

4.УТ_24 За отразяване на промени в разписния списък към кадастрален план

Нормативно основание: §4  и чл.51 от Закона за кадастъра и имотния регистър
Необходими документи: 
      1. Документ за собственост
Срок за изпълнение: 7 дни
Такса: Безплатно 
Място на заявяване и получаване на услугата: ЦУИГ, ул. „Търговска” №22