Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

15.УТ_68 Издаване на удостоверение за регистрация на технически паспорт

Нормативно основание: чл.176 буква „а” и „б” от ЗУТ
Необходими документи: 
          1. Технически паспорт  - 2 броя с магнитен носител
Срок за изпълнение: 7 дни
Такса: 15.00 лв.

Място на заявяване и получаване на услугата: ЦУИГ, ул. „Търговска” № 22