Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Харта на клиента

Община Ловеч разработи тази Харта на клиента водена от стремежа да отговори на повишените изисквания за модернизация на държавната администрация и от желанието да предоставя на всеки, който се нуждае, качествени и комплексни услуги по отзивчив, прозрачен и ефективен начин.