Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Наредба за условията и реда за организиране на почасови, съботно-неделни и сезонни дейности, като допълнителна услуга в ДГ на Община Ловеч