Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДЪТ ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ ДЕЦА В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ НА ОБЩИНА ЛОВЕЧ

Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в детските градини на Община Ловеч ( Приета с решение № 229/25.08.2016 г., в сила от 12.09.2016 г., публ. на 12.09.2016 г.; изм. с решение № 367/29.03.2017 г., в сила от 20.04.2017 г., публ. на 20.04.2017 г.; изм.и доп. с решение № 586/30.11.2017 г., публ. на 18.12.2017 г., в сила от 18.12.2017 г.)

Файлове:

НРУЗОПДДГОЛ.pdf НРУЗОПДДГОЛ.pdf