Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет - Ловеч, неговите комисии и взаимодействието с общинската администрация за мандат 2023 - 2027 година