Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Правилник за условията, реда и критериите за финансово подпомагане дейността на спортните клубове в Община Ловеч

Правилник за условията, реда и критериите за финансово подпомагане дейността на  спортните клубове в Община Ловеч.

Файлове:

ROS-459.doc ROS-459.doc