Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Цели на администрацията на Община Ловеч за 2014 г.

ПРОЦЕДУРЕН НАРЪЧНИК НА ОБЩИНА ЛОВЕЧ
Глава Б „Целеполагане, наблюдение и контрол за изпълнение на политиките”