Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Цели на администрацията на Община Ловеч за 2014 г.

ПРОЦЕДУРЕН НАРЪЧНИК НА ОБЩИНА ЛОВЕЧ
Глава Б „Целеполагане, наблюдение и контрол за изпълнение на политиките”