Общинска администрация Ловеч / Република България

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

Вътрешни правила за реда и условията на кандидатстване и постъпване на работа на служители в Общинска администрация – Ловеч

Вътрешни правила за реда и условията на кандидатстване и постъпване на работа на служители в Общинска администрация – Ловеч.