Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Важни телефони

Денонощни телефони във връзка с епидемиологичната обстановка - Община Ловеч.

Тел.  0884215092,  068 601276 и  068 688 396

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ГР. ЛОВЕЧ - 068 699428 и 068 699436 

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч