Общинска администрация Ловеч / Република България
- + A

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

Регистър на одобрените подробни устройствени планове в дирекция Устройство на територията при Община Ловеч през 2016 и 2017 г.

Файлове:

Регистър ПУП.xls Регистър ПУП.xls